Chiều sông Thames

Thơ: Vũ Kim Thanh
Diễn ngâm: Hồng Liên
Thực hiện video: Vũ Kim Thanh

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Vũ Kim Thanh