Xướng:
Thu Đến

Đường Du Hào
 
Lửa hạ vơi dần thu chớm sang,
Rừng thu gió hú vọng bên ngàn
Thư phòng ngồi ngắm sương thu đến
Hiên các thu nhìn nắng hạ  tan
Cố quốc thu buồn thời bạc tóc
Quê hương hạ luyến tuổi thu vàng
Thơ thu  ý đọng chưa sao kết
Chiếc lá thu đâu rớt giữa đàng!

Bài HọaThu

Nam Kha 
 
Chiếc lá thu buồn bay lướt sang
qua khung cửa sổ,nhớ thu ngàn
Có hồn thu lạnh,đôi chân mỏi
Vọng bóng thu xủa,ngọn lửa tan
Đã hết,thu mơ thời áo trắng
Còn chăng ,thu khóc ánh trăng vàng
Đêm thu đối diện đèn hiu hắt
Nhức nhối tuổi thu lạc địa đàng
 

  Trở lại chuyên mục của : Đường Du Hào