Lê Đăng Phước
 

 
Cuối Đời

Cuối đời rảo bước tùy duyên
Kè vai bạn cũ, lật nghiêng hồ trường (Mai Quang)


Chữ Tâm

  Trở lại chuyên mục của : Lê Đăng Phước