Hương Tình Xưa

 
Thơ: NGUYỄN AN BÌNH
Phổ nhạc: PHAN HỮU LÝ
Thể hiện: Ca Sĩ THU NGA


 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình