Một Thuở Người Về

Thơ: Nguyễn An Bình
Phổ nhạc: Tôn Thất Út
Hòa âm:Chiều Tím
Tiếng hát: Quỳnh Dao


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình