BBT.HBG: CHÚC TẾT ĐINH DẬU
 
Tết này trang mạng đã lên ba,
Mừng tuổi Tao nhân, Bạn đọc nhà:
Giấy Việt giữ thơm quê đẹp mẹ
Bờ Nam nối dõi khí hùng cha
Văn Chương Nhân Bản đan giềng mối
Nghệ Thuật TinhTuyền dệt gấm hoa
Kính chúc người người vui, khỏe, tiến
Hưởng ngày sum họp chẳng còn xa!
 
                      BBT/HBG.
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập