BAN BIÊN TẬP

Trân trọng giới thiệu

Buổi Ra Mắt Nội Bộ Văn Nghệ Sĩ Thân Hữu
Giới Thiệu Hai Tác Phẩm

Biên Khảo và Biên Dịch

 
1/ Chân Dung Văn Nghệ Sĩ Qua góc nhìn Ngô Nguyên Nghiễm (Quyển Hạ)
Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Nội dung:
-Tiêu biểu về chân dung tác giả văn học thế kỷ XX của 15 bộ môn Nghệ Thuật: Thơ, Văn, Hội họa, Điêu Khắc, Sưu Khảo, hát Bội, Cải Lương, Điện Ảnh, Âm Nhạc (Nhạc Sĩ- Ca Sĩ), Kịch Nghệ, Đờn Ca Tài Tử.
-Giới thiệu đặc biệt về 2 ngoại bản:
+ Ngoại bản 1: Tư liệu về quan điểm về  Địa Phương Chi
   Nghi lễ, Tập Quán, Thiên Văn, Khảo Cổ Giả thuyết về Sử Học
+Ngoại bản 2: Quan điểm Văn hóa, Dịch Thuật, Nhận Định, Phê Bình
   (10 tác giả với 12 bài viết)

2/ Văn Hóa Thần Bí Trong Tiết Nhật Của Nông Lịch Trung Hoa (biên dịch: Trần Yên Thảo)
Nhà xuất bản Thanh Niên
Nội dung: Gồm 14 chương
-Chương 1: Sự cấu thành và diễn biến của Tiết Nhật trong Nông Lịch Trung Hoa.
-Chương 2: Tiết Xuân
-Chương 3: Nguyên Tiêu
-Chương 4: Xuân xá
​-Chuơng 5: 3 tháng 3 (Thượng Tỵ)
-Chương 6: Thanh Minh
-Chương 7: Đoan Ngọ
-Chương 8: 6 tháng 6
-Chương 9: Thất Tịch
-Chương 10: Trung Nguyên
-Chương 11: Trung Thu
-Chương 12: 9 tháng 9 (Trùng Dương)
-Chương 13: Đông Chí
-Chương 14: Tiết Đông Lập

Thời gian buổi ra mắt: 9h30 ngày 18/11/2018
Địa điểm: cofee Hương Việt 41 Ngô Quyền, Phường 10, Quận 5, TP HCM   
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập