CÂU ĐỐI
Xuân Đinh Dậu
Anh như cây gỗ xoan đào
Em như câu đối dán vào nên chăng?

 
 
 
 
A.Thử Đối Các Câu Xưa (Nan Đối):

1.Vợ cả/ vợ hai,/ cả hai vợ/ đều là vợ cả (khuyết danh)

Đối : Con ba/ con thứ,/ ba thứ con/ tất thảy con ba (Nguyễn Gia Khanh)
 
2. Lên phố Mía,/ gặp cô hàng Mật,/ cầm tay Kẹo lại/ hỏi thăm Đường (Đoànthị Điểm)
(mía, mật, kẹo, đường)
Đối 1: Xuống thành Hoa,/ tìm bác lái Hồng,/ níu áo Lan vô/ dò ý Huệ (Trần Minh Hiền)
Huệ là Phước Huệ trong nhà Phật. (TrMH).(hoa, hồng, lan, huệ)

Đối 2: Gánh nong Tằm,/ tìm bác thợ Bông,/ bán nén Tơ còn/ chờ biếu Vải (Nguyễn Gia Khanh)
(tằm, bông, tơ, vải)

3. Cha con thầy thuốc về quê,/ gánh một gánh/ Hồi Hương, Phụ Tử (khuyết danh)

Đối: Tỷ muội nhà văn bỏ xứ,/ khiêng hai thùng/ Biệt Xứ, Chị Em (Trần Minh Hiền)
Hai quyển sách có tên: Biệt Xứ, và Chị Em. 
 
4.  Trời mưa/ đất thịt trơn như mỡ,/ dò đến hàng nem/ chả muốn ăn  (Đoàn thị Điểm)- (thịt, mỡ, dò=giò, nem, chả)

Đối: Gió rét/ vườn bòng bé tựa chanh, quất rơi quả bưởi/ cam đành nhịn (Nguyễn Gia Khanh) (bòng, chanh, quất, bưởi, cam)

5.Qua cầu Chợ/ đến chợ Cầu,/ chờ cậu (khuyết danh)
 
Đối 1: Đến đàng Nón/ mơ nón Đàng,/ đón nàng (Trần Minh Hiền).

Đối 2:      Lấy đó chồng/ về chồng đó, chống đò (Nguyễn Gia Khanh)

 (đó: dụng cụ bắt cá)
 
6.Nem chả ngon,/ chả ngon (khuyết danh)
 
Đối 1:  Ếch cóc béo,/ cóc béo (Nguyễn Gia Khanh)
 
Đối 2: Chấn khôn đẹp,/ Khôn đẹp* (Nguyễn Gia Khanh)
(*Cung Chấn và cung Khôn)
 
B. Xuất-Đối Của Bạn Thơ:

   

1 Xuất: Gà mổ kê bờ dậu (Kim LãoTà)

Đối: Chó vương cẩu thợ cầy (Nguyễn Gia Khanh)
 
 
2. Xuất: Cuối năm khỉ/ về hưu/ đuổi gà cho vợ (Mai Quang).

 
Đối: Đầu tháng mèo/ đáo lão /nuôi chó giữ nhà (Nguyễn Gia Khanh)
 
3.Xuất: Năm Dậu/ bảo kê tiệm phở gà (Vinh Hồ).
 
Đối: Món Cầy/ mong cẩu hàng cơm chó (Nguyễn Gia Khanh)
 
Xuất: Năm Đinh Dậu/ nhổ đinh/ phá dậu (Kim Lão Tà).
 
Đối 1: Tuổi Giáp Thân/ đeo giáp/ che thân (Nguyễn Gia Khanh)
 
Đối 2: Tết Bính Thân /hành bính/ tu thân (Trần Minh Hiền)
 
4. Xuất: Dậu đến,/bỏ thói kê nhau,/chớ ngủ gà ngủ gật,/đừng mèo mã gà đồng (Trần Minh Hiền).
 
Đối 1:  Thân qua,/ thêm lề hầu vợ / thôi nhát khỉ nhát khà, / vẫn cọp chuồng khỉ cũi (Nguyễn Gia Khanh)
 
Đối 2:Khỉ đi,/ ghiền mùi  hầu lẻ,/ chỉ nói vượn nói hưu,/ còn khỉ khô khỉ mốc! (KimLãoTà)
 
Đối 3:Công thành/, thừa cơ tước lấy,/ chả hao công tốn sức,/ lại phượng chả công nem (Mai Quang)

 
5.Xuất: Gà mổ kê tại mũi Kê Gà (Vinh Hồ)
 
Đối 1:Chó vương cẩu từ tuồng Cẩu Chó (Nguyễn Gia Khanh)
 
Đối 2: Mái chọi Trống trên hòn Trống Mái (Kim Lão Tà)

(Hòn Trống Mái vịnh Hạ Long)
 
 
6.Xuất: Năm Gà,/ anh Gà gà-mờ/ gà* chị Gà/ đang ngủ gà-gà (VHo)
(có 7 chữ gà. * động từ)
 
Đối 1:Tháng Dần,/ chị Dần dần lân / dần anh Dần/ vừa la cọp-cọp (KLT)
 
 
7. Xuất: Anh Gà/ cà-kê-dê-ngỗng/ gà * cô Dậu,/ cô Dậu bảo: Cậu dô. (VHo)
(cà-kê-dê-ngỗng: thành ngữ; *động từ; cô Dậu nói lái là Cậu dô)
 
Đối:  Ả Cọp/ kí- ca- kí- cóp/ kễnh chàng cọp,/ chàng Cọp rống: Chộp càn (KLT)
(kí- ca- kí- cóp cho cọp nó nhai ;Kễnh: tên khác của cọp)
 
8. Xuất: Hòn Trống Mái/, Mái đá/ đá/ Trống đá (Mai Quang)
(= Ở Hòn trống Mái, gà mái bằng đá đá{=chọi} gà Trống bằng đá.
Đối: Đèo Phượng Hoàng/, chim Phượng/ đèo/ chim Hoàng (KLT)


  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập