VINH HỒ

 
Câu đối Tết Kỷ Hợi 
 
1. Đón Tết Hợi "an cư lạc nghiệp".
Mừng Xuân Trư "bố đức thi ân".
 
2. Heo ụt ịt "thà ở chuồng lợn".
Lợn ù ờ "nói toạc móng heo".
 
3. Chớ "mượn đầu heo nấu cháo".
Đừng "lấy mũ nĩ che tai".
 
4. Gái khôn "mua heo chọn nái".
Trai khéo "lấy gái chọn dòng".
 
 5. Heo ủn ỉn, chú Ỉn gọi.
Lợn sồ sề, lợn Sề kêu.
 
6. Đón xuân heo, gió heo may thổi.
Mừng tết lợn, con lợn nọc đòi.
 
7. Xuân lợn chịu "thuốc ngon nửa điếu".
Tết heo ham "heo béo tận lông".
Tết trư mê "gái đẹp một con".
 
8. Tết lợn "đầu gà má lợn".
Xuân gà "đầu cánh phao câu".
 
9. Xuân heo "heo thả gà nhốt".
Tết lợn "lợn rọ chó thui".
 
10. Ăn tết lợn "lợn nhà gà chợ".
Giảng câu văn "văn mình vợ người".
11. "Cám treo heo nhịn đói" đừng có chảnh!
"Bèo trữ trư nhịn thèm" chớ chơi khăm!
 
12. Tết tới chớ "trông gà hóa cuốc".
Xuân về đừng "ném đá giấu tay".
 
13. Chả giò vẫn "lợn giò bò bắp".
Kẻ chợ thường "gạo chợ, nước sông".
 
14. Tết hợi chớ "tham vàng bỏ ngãi".
Năm heo đừng "thấy nguyệt quên đèn". 
Xuân trư đừng "thấy đó bỏ đăng".
 
15. Xuân hợi gió heo may mát mẽ.
Tết heo cây cứt lợn te tua.
 
16. Năm tuất lỡ "treo đầu heo bán thịt chó".
Xuân heo đừng "ham phở tiệm quên cơm nhà".
 
17. Năm heo "treo đầu heo bán thịt chó".
Tháng chó "bán cầy tơ bảo cờ tây".
 
18. Hợi đến chớ "thấy người sang bắt quàng làm họ".
Heo về đừng gặp kẻ khó ngoảnh mặt quay lưng.
 
19. Năm heo chớ "rước voi giày mả tổ".
Tết lợn đừng "cõng rắn cắn gà nhà".
 
20. Xuân về "Dê cụ mê ăn so đũa".
Tết đến "Trâu già thích gặm cỏ non".

21. Xuân Kỷ Hợi thương " Đêm Kỷ Niệm". (Nhạc Ngân Giang)
Tết Tân Dậu nhớ :Ngày Tân Hôn".("La Novia" lời Việt; Phạm Duy)
Tết Đinh Mùi mở "Nhạc Đinh Hương". (album tên 'Soul')  
 
22. Xuân Kỷ Hợi xem trang kỷ yếu.
Tết Đinh Mùi thử rượu đinh lăng.
Tết Đinh Mùi ngắm chậu đinh hương
 
23. Tết Kỷ Sửu kỷ cương tốt đẹp
Xuân Giáp Thân giáp ngọc oai phong
 
24.  Xuân Kỷ Hợi nghe "Sắc Màu Kỷ Niệm". (nhạc Cung Đàn).
Tết Quý Mùi hát "Quý Lắm Chữ Tình". (nhạc Phạm Anh Cường)
 
25."Dòng sông kỷ niệm" Xuân Kỷ Hợi (nhạc Thu Hồ)
"Kỷ vật cho em" Tết Kỷ Mùi (nhạc Phạm Duy)
 
26."Dòng sông kỷ niệm" Xuân Kỷ Hợi (nhạc Thu Hồ)
"Kỷ vật cho em" Tết Kỷ Mùi (nhạc Phạm Duy)


(câu/chữ trong ngoặc kép là thành ngữ, tục ngữ)

  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập