VINH HỒ

 
Vế xuất mời đối của Vinh Hồ
 
1. Trư ụt ịt, heo ủn ỉn, lợn sồ sề, ụt ỉn sề cùng mừng
Tết Hợi.
(trư = ụt = heo = ỉn = sề = hợi)
2. Tết Đinh Hợi, đinh lăng nở trắng lăng Bà Vú.
 
Vế xuất của Người Xứ Vạn:
 
-Tết Kỷ Sửu kỷ nguyên sáng láng.
 
Nhiều vế đối của Vinh Hồ:
 
Xuân Giáp Thân giáp ngọc oai phong
Xuân Đinh Mùi đinh hương ngát thơm
Nhà Mai Quang mai núi ra vàng
Nhà Sông Hồ sông núi vây quanh
Hiên Đốc Văn đốc sự luận bàn
Thơ Hoa Văn hoa cúc thơm lừng
Chiều Ca Dao ca sĩ ca mùi
Chàng Văn Sanh văn sĩ đàn hay
 
Nhiều vế đối của Người Xứ Vạn:
 
Chàng Vinh Hồ vinh nhục từng qua
Quê Mai Quang mai nụ đâm chồi
Nhà SÔNG HỒ sông nước tràn lan
Huynh ĐỐC VĂN đốc thúc đồng hương
Thơ HOA VĂN hoa trái thơm lừng
Nhà VĂN SANH văn nhạc tưng bừng
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập