BAN BIÊN TẬP

Trân trọng giới thiệu

Đêm Thơ Nhạc
NGOẢNH LẠI PHÙ DUNG

Tác giả: NP Phan 
(Cộng tác viên  của Hai Bờ Giấy)

 
Thời gian: 19h ngày 27/6/2017
 Địa điểm: Trường Đại HọcKhánh Hòa
                   (Số 1 Nguyễn Chánh ,Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa)
Kính mời quý  độc giả, quý văn thi hữu  cộng tác viên tham dự


  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập