Ban Biên Tập 
Trân trọng giới thiệu

Mạn Đàm
Những Tuyệt tác Của Đấng Tạo Hóa

Thời gian: Lúc 3giờ PM
Thứ bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2017 

Địa điểm: Thánh Đường Cơ Đốc
               7604 SE Clinton St, Portland Orgon 97206
Mục sư: Ngô Duy Cường: 971 322 3211
Nhiếp ảnh Gia: Nguyễn Thị Sin & Công Khả
Họa Sĩ: Đại Giang, Hải Chí, Đình Uyên, Ái Lan 


 
Triển Lãm
Hội Họa & Nhiếp Ảnh

Thời gian: Lúc 10AM - 2PM
Chủ nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2017 
Địa điểm: Thánh Đường Cơ Đốc
               7604 SE Clinton St, Portland Orgon 97206
Mục sư: Ngô Duy Cường: 971 322 3211
Nhiếp ảnh Gia: Nguyễn Thị Sin & Công Khả
Họa Sĩ: Đại Giang, Hải Chí, Đình Uyên, Ái Lan & các họa sĩ vùng Tây Bắc Hoa Kỳ

 
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập