BAN BIÊN TẬP

Trân trọng giới thiệu

Tác Phẩm Mới

108 NHÀ THƠ NHÀ VĂN VIỆT
Giữa Thế Kỷ 20

Quyển Trung
Tác giả: Nhà biên khảo, nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm


 
Tháng 09/2020, trên vuông chiếu văn nghệ, nhà thơ NGÔ NGUYÊN NGHIỄM và Nhà xuất bản Hội Nhà Văn đã giới thiệu Quyển thượng/ bộ biên khảo (gồm 3 quyển thượng/ trung/ hạ) 108 NHÀ THƠ NHÀ VĂN VIỆT GIỮA THẾ KỶ 20. Quyển thượng dầy 904 trang khổ 16 x 24 cm, bìa cứng với 36 Văn nghệ sĩ: Nguyễn Thị Hàm Anh, Phạm Tường Bá, Trần Kiêu Bạt, Tô Nhược Châu, Việt Châu, Ca Dao, Hà Nguyên Du, Lâm Hảo Dũng, Trần Hữu Dũng, Phan Bá Thụy Dương, Phạm Nhã Dự, Lê Quang Đông, Đoàn Minh Hải, Trịnh Bửu Hoài, Trịnh Khắc Hồng, Thiếu Khanh, Như Không, Hồ Việt Khuê, Lê Thị Kim, Mã Lam, Song Lê, Sa Chi Lệ, Uyên Linh, Dũng Nguyên, Minh Nguyễn, Phạm Tương Như, Phạm Hữu Quang, Mai Quang. Phạm Thị Quý, Phương Tấn, Trần Yên Thảo, Trần Biên Thùy, Thành Tôn, Cao Hoàng Trầm, Lê Thị Thu Tuyết, Võ Thạnh Văn... Bìa quyển thượng/ họa phẩm: Họa sĩ Lê Như Nguyện. Thiết kế: Chuyên  viên CNTT  Trần Minh Nhựt.
 
       Thượng tuần tháng 05/2021, hành trình được tiếp nối bước đi NXB Hội Nhà Văn và nhà thơ NGÔ NGUYÊN NGHIỄM đã giới thiệu ra mắt Quyển trung/ bộ biên khảo 108 NHÀ THƠ NHÀ VĂN VIỆT GIỮA THẾ KỶ 20 tại Sài Gòn/ Thành phố Hồ Chí Minh. Quyển trung dầy 984 trang khổ 16x24cm, bìa cứng với 36 VNS: Hồng Băng, Kha Ly Chàm, Đặng Thư Cưu, Bùi Mỹ Dung, Vũ Hữu Định, Vũ Ngọc Đức, Túy Hà, Hạc Thành Hoa, Trần Tuấn Kiệt, Dương Trữ La, Trúc Linh Lan, Phạm Nguyên Lộc, Phù Sa Lộc, Nguyễn Mai, Phan Võ Hoàng Nam, Tiểu Nguyệt, Sơn Nguyên, Ngô Vĩnh Nguyên, Nguyễn Tôn Nhan, Nguyễn Tất Nhiên, Nguyễn Thanh Quang, Kinh Dương Vương, Hoàng Anh Tâm, Phong Tâm, Nguyễn Phan Thịnh, Trương Đạm Thủy, Lưu Nhữ Thụy, Chu Ngạn Thư, Phạm Thiên Thư, Nguyễn Miên Thượng, Phạm Trích Tiên, Đặng Tấn Tới, Lê Tuân, Lưu Vân, Lộc Vũ, Nguyễn Thành Xuân... Bìa quyển trung/ họa phẩm: Họa sĩ nhà thơ Lê Thị Kim. Thiết kế: Chuyên viên CNTT Trần Minh Nhựt.
 
Chân thành giới thiệu tác phẩm với quý đọc giả yêu văn học nghệ thuật

  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập