BAN BIÊN TẬP

Trân trọng giới thiệu

Tác Phẩm Mới


ĐÊM TRĂNG ĐỌC THƠ ĐƯỜNG
 (ĐƯỜNG THI NGẪU DỊCH) 
TẬP 1

Tác giả: NGUYỄN AN BÌNH
 
Tác phẩm gồm 101 bài thơ của các thi nhân đời Đường được Nguyễn An Bình ngẫu dịch theo phong cách riêng của mình
. Sách dày 216 trang do NXB Hội Nhà Văn cấp phép sẽ phát hành trong quý IV-2020 giá 120.000 đồng.

   Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập