BAN BIÊN TẬP

Trân trọng giới thiệu

Tác Phẩm Mới
Thơ dịch
ĐÊM TRĂNG ĐỌC THƠ ĐƯỜNG

Tác giả: Nguyễn An Bình


 
Liễu Tông Nguyên  柳 宗 元
(773-819), Trung Đường
 

   

    
    
    
    
 
Phiên âm 

Giang tuyết

Thiên sơn điểu phi tuyệt,
Vạn kính nhân tung diệt.
Cô chu thoa lạp ông,
Độc điếu hàn giang tuyết.
 

Dịch nghĩa

Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng
Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh
Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi
Một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh
 
Dịch thơ
Tuyết trên sông
 
Chim bay đã khuất trên ngàn núi
Muôn nẻo đường đi vắng dấu giầy
Nón lá, áo tơi, thuyền cô độc
Buông câu giữa tuyết lạnh sông dài.
NGUYỄN AN BÌNH 
 
Liễu Tông Nguyên 柳宗元 (773-819) tự Tử Hậu 子厚, người Hà Đông, lúc đầu làm Lam Điền uý, sau tham gia vào phe của Vương Thúc Văn. Văn bị gièm, ông bị đổi làm Vĩnh Châu tư mã, rồi Thứ sử Liễu Châu. Quan điểm chính trị của Liễu Tông Nguyên tiến bộ, chủ trương văn chương phải có tính hiện thực. Tác phẩm có Liễu Châu thi tập.

Lý Ích 李益

(748-829), Trung Đường
 
 

    

      
      
      
      
 
Phiên âm 

Biện hà khúc

Biện thuỷ đông lưu vô hạn xuân,
Tuỳ gia cung khuyết dĩ thành trần.
Hành nhân mạc thượng trường đê vọng,
Phong khởi dương hoa sầu sát nhân.
 

Dịch nghĩa

Ngày xuân, đứng nhìn sông Biện chảy về phương đông dài,
Cung xưa của nhà Tuỳ nay đã thành cát bụi.
Khách du đừng nên lên bờ đê dài ngắm cảnh,
Gió thổi hoa liễu sẽ làm chạnh buồn muốn chết.
 
Dịch thơ
Bài ca sông Biện
 
Ngày xuân, sông Biện chảy về đông
Cung khuyết nhà Tùy bụi đã tan
Đê dài bạn nhớ đừng lên ngắm
Hoa liễu gió lồng sầu sát nhân.
NGUYỄN AN BÌNH

*Biện hà là con sông đào do vua Tuỳ Dượng Đế cho đào để dẫn nước sông Hoàng Hà vào thành phố Khai Phong, thuộc tỉnh Hà Nam. Từ đây, dẫn nước chảy về phía tây nối vào sông Lạc, chảy về hướng đông nam qua Hà Nam vào tỉnh An Huy, nối vào sông Hoài tại huyện Tứ.

  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập