BAN BIÊN TẬP

Trân trọng giới thiệu

Tác phẩm mới

 

"NHỮNG NGÀY THÁNG BÌNH YÊN" 
Bút ký MANG VIÊN LONG

 


 

Nhà XB Hội Nhà Văn - tháng 10.2018. Đã phát hành tại Cty Phát hành & Nhà sách Phương Nam - Saigon...

Lời tựa:

CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA
HT. Thích Thiện Đạo

Đức Phật đã dạy: “Ba cõi không yên như đang ở trong nhà lửa”.
Lửa tham dục, lửa sân hận, lửa si mê luôn luôn thiêu đốt chúng ta, những ngọn lửa này do chúng ta nhen nhúm, rồi trở lại làm hại chúng ta.
Phật pháp là con đường, là những phương pháp giúp chúng ta biết cách tránh xa các ngọn lửa nguy hiểm nêu trên. Làm thế nào để được tránh xa các thứ lửa tham, sân, si - là nổ lực, là sự khôn ngoan của mỗi chúng ta mà thôi.. Phật pháp là lương dược, có uống mới có hiệu nghiệm, hết bệnh. Phật pháp là ngọn đuốc soi đường, có cầm đuốc để soi sáng con đường, thì mỗi bước chân của chúng ta mới được an lạc, không gặp hiểm nguy.
Người học Phật là người biết chuyển hóa thực tại đau khổ trở thành nguồn an lạc thân tâm, chỉ khi nào thực tại đau khổ được chuyển hóa thì an lạc mới có giá trị vĩnh cửu, và cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa. Chuyển hóa là đổi mới, là thoát xác, là tiếp tục hành trình trong trạng thái an lạc nhẹ nhàng, tinh tấn và tin tưởng.
Con ấu trùng phải thoát ra ngoài vỏ kén thì mới trở thành con bướm tự do bay lượn ngoài không gian. Còn cố chấp, còn ôm ấp, còn bảo thủ, thì không thể bay xa được. Cố chấp, đam mê, không nổ lực thoát xác là bản chất của si mê, là trở lực rất lớn của an lạc và giải thoát.
Bạn đang có an lạc, đang tươi mát trong suối nguồn an lạc, có nghĩa rằng bạn đã thật sự được chuyển hóa, đã thật sự được thoát ra ngoài cái vỏ kén vô minh cố chấp. Chúc mừng bạn đang có những bước chân an lạc trong cõi nhân sinh, vốn đầy dãy những nóng bức, phiền lụy và bất như ý.
Tập bút ký “Những ngày tháng bình yên” của anh Huệ Thành – Mang Viên Long là vật chứng của hành trình tìm về an lạc nội tâm. Nội dung được trình bày rất đơn giản, rất chân thành, rất tình người, là dấu ấn khó quên của một hành trình tâm linh mầu nhiệm. Gần gủi, thực tế, sâu sắc, tế nhị đã được ghi nhận, phản ánh một cách trung thực từ những sự việc rất mực đời thường, rất mực thân thương trong sáng.
Của báu khó tìm nhưng cũng rất khó giữ. Chúc Anh mãi mãi được giàu có từ những báu vật mầu nhiệm, và mãi mãi không bị thất lạc những báu vật đó.
“Gia trung hữu bảo hưu tầm mích”.(trong nhà có của báu sẵn, chớ uổng công rong ruổi tìm cầu).
Thân tặng Anh câu nói vô cùng giá trị của Thiền sư Phật Hoàng Trần Nhân Tông để làm kỷ vật cho hành trình tìm về an lạc vĩnh hằng, và cũng là sự chia sẻ sâu sắc trước những bất an nghiệp dĩ của con người./.
Phi Lai, tháng 6,2018
HT. THÍCH THIỆN ĐẠO


  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập