BAN BIÊN TẬP
Trân Trọng Giới Thiệu

Tác Phẩm Mới

SÓNG THỊ THÀNH & EM
Tác giả: Ngã Du Tử

 
 Ảnh bìa: Hoạ Sĩ PHẠM CUNG.
Tựa: Nhà Thơ VÕ THẠNH VĂN.
Nhận định: Nhà Bình Văn CHÂU THẠCH.
Sách dày 140 trang
 


 

  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập