BAN BIÊN TẬP

Hân hạnh giới thiệu:
Tác phẩm mới xuất bản

THÓI TÍNH NGƯỜI VIỆT
(Tản mạn)
Tác giả: Đàm Lan

THÓI TÍNH NGƯỜI VIỆT  là một cuốn sách dày 240 trang, gồm 50 bài viết dài ngắn về các đề tài đời sống xã hội. Với tất cả niềm mong muốn nhất là được gửi gắm chia sẻ sự quan tâm, góc nhìn và ước vọng những điều tốt đẹp ngày càng nhiều hơn với cuộc sống chung
   Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập