BAN BIÊN TẬP

Trân trọng giới thiệu

Tác Phẩm Mới 
TÌNH THƠM MÙI GIẤY MỚI 
Tuyển tập ca khúc thơ phổ nhạc

Tác giả: Thơ NGUYỄN AN BÌNH, phổ thành ca khúc nhạc sĩ MỘC THIÊNG
Bìa trước: tranh của Tín Đức, bìa sau: chân dung và tiểu sử hai tác giả
Trình bày bìa Nguyễn Thành, phụ bản: Khánh Trường, Tín Đức
Trình bày tổng quát Lê Hân, kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhà xuất bản: NHÂN ẢNH – Hoa Kỳ

ISBN: 978-1724455420
Copyright by @2018 Nguyen An Binh

Sách dày 170 trang, khổ 18 x 25,5 cm
Ấn phí: US$ 20.00

Liên lạc tác giả:
luongmanh2016@gmail.com

Nhà xuất bản:
han.le3359@gmail.com

Mục lục nội dung:
một trang thơ, một trang nhạc phổ, có tổng cộng 76 bài.
“Phổ thơ một tác giả, liền một lúc 76 bài, có lẽ tác giả Mộc Thiêng là người hàng đầu xưa nay trông công việc khó khăn này. Và như thế ông là người đồng cảm với nhà thơ Nguyễn An Bình thấu đáo nhất. Một công trình quả không dễ. Rất tiếc người giới thiệu không giỏi nhạc lý cũng như chưa được nghe qua để giới thiệu phần nhạc rõ nét hơn. Riêng về thơ, nhà thơ Nguyễn An Bình, không phải là người xa lạ với những người Việt yêu thơ thích vần điệu. Xin vui vẻ giới thiệu đến các bạn yêu thơ nhạc”(Nhà thơ Luân Hoán giới thiệu sách)


  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập