BAN BIÊN TẬP

Trân trọng giới thiệu


 
 THƠ TRẦN NHÂN TÔNG
 
 Nguyễn Lương Vỵ phỏng dịch và bình thơ
 
Sách dày 220 trang, khổ 5.5x8.5 inches
 
NXB Q&P - Sống, California, kết hợp với Công ty Amazon in và phát hành toàn cầu
tháng 04.2017
 
Giá bìa: $ 18 USD
 
Độc giả và bằng hữu muốn có chữ ký của dịch giả, xin gửi check (ghi tên VY NGUYEN)
$ 20 USD (giá bìa + 2USD cước phí bưu điện) theo địa chỉ:
 
VY NGUYEN
14352 Beach Blvd, SPC 6
Wesminster, CA 92683-4546
 
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập