BAN BIÊN TẬP 


HÂN HẠNH GIỚI THIỆU

Thi phẩm ĐÁ, RÁC và CỎ THƠM
của Thiền Sư MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 
 Thiền sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Viện chủ Huyền Không Sơn Thượng/ Huế đã biếu BBT/HBG thi phẩm Đá, Rác và Cỏ Thơm, trong dịp viếng chùa và diện kiến Thiền sư, tháng 7/2016.
Đây là một tác phẩm VHNT tuyệt vời cả về hình thức lẫn nội dung. Gồm 5 tập thơ khổ 16,8X16,8 cm, được đánh số từ 1đến 5, chứa 1000 bài lục bát tứ tuyệt với một số phụ bản thủ bút Thư pháp của chính thiền sư, do nhà Văn học xuất bản, Tủ sách Huyền Không Sơn Thượng.
Trân trọng cám ơn Thiền sư và hân hạnh Giới thiệu đến quý Cộng Tác viên, Bạn đọc.
Trang Bìa trướcTrang bìa sau Trang bìa tập 1

Trang bìa tập 2

Trang bìa tập 3
Trang bìa tập 4

Trang bìa tập 5 
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập