Ban Biên Tập Hai Bờ Giấy
trân trọng giới thiệu
 
Triễn Lãm Tranh: "Màu Thời Gian"

Thời gian: Khai mạc lúc 10g sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 11 2016 (ngày giờ U.S .A)
Địa điểm: Hội trường Việt Báo

                  14771 Moran St. Westminster, CA 9268, U.S.A.
14 Họa sĩ tham dự:
Biểu Trung, Chính Mung, Đặng Ngọc Sinh, Hạnh Lê, Kim Ngân, Kiến Hòa, Lam Thủy, Lệ Chi, Lư Tòng Đạo, Lương Trường Thọ, Ngô Bá Đàn, Nguyễn Văn Bảy, Phong Trần, Xuân Lập.


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập