Triễn Lãm Multiple Art Exhibition 2016

Ban Biên Tập Hai Bờ Giấy trân trọng giới thiệu

 
Triễn Lãm Gặp gỡ Nghệ Thuật  Multiple Art Exhibition 2016

Thời gian: Khai mạc lúc: 09:AM ngày chủ nhật 31 tháng 7 năm 2016
Địa điểm: Hội trường nhật báo Người Việt
                   14771 Moran St. Westminster. CA 92683

 


 
It's time to get together again! 
Please join us for a very special show for all types of Art works including Music, Painting and Photography. 
Hope to see you all ! 
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập