BAN BIÊN TẬP

Trân trọng Giới Thiệu

 

Triển Lãm Mỹ Thuật
“Hiện Thực và Tâm Thức”Thời gian: 10.11 - 19.11.2018
Khai mạc: 17.30 giờ, thứ Bảy, 10.11.2018
Nhà Triển lãm TPHCM, 92 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TPHCM
Triển lãm “Hiện thực và Tâm thức” trình bày khoảng hơn 40 tác phẩm đa chất liệu (lụa, cắt vải, sơn dầu, Acrylic, tổng hợp) mới nhất trong năm 2018 của năm Hoạ sĩ: Nguyễn Thị Tâm (TPHCM), Agnes Meyberger (Pháp), Trần Thanh Thục (Hà Nội), Nguyễn Như Khôi (TPHCM) và Trần Thuỳ Linh (TPHCM). Các bộ tranh của từng tác giả với bút pháp và ngôn ngữ hội họa riêng biệt biểu thị cái nhìn của từng cá nhân về đề tài rộng lớn: Hiện thực là gì? Và bức tranh hiện thực ấy được thể hiện ra sao trong Tâm thức mỗi người?

ART EXHIBITION “ REALITY & CONSCIOUSNESS “
Vernissage : 17.30, Saturday, 10.11.2018
Exhibition : 10.11-19.11.2018
92 Le Thnh Ton, District 1, HCMC

40 latest artworks of 4 established Vietnamese Artists: Nguyen Thi Tam, Nguyen Nhu Khoi, Tran Thanh Thuc and Tran Thuy Linh  and the French Artist Agnes Meyberger will be displayed from Nov10-Nov19,2018 at HCMC Exhibition Hall, 92 Le Thanh Ton, District 1. The difference in using techniques of Oil, Acrylics, Fabric, Silk and Mixed Media and art styles such as Realism, Surrealism, Expressionism and Abstract showcase the unique concepts of each artists about Reality in their consciousness.
 

 


  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập