BAN BIÊN TẬP

Trân trọng giới thiệu 


Triễn Lãm Một Chặng Đường Cầm Cọ 50 Năm
Của Họa Sĩ Lương Trường Thọ 

Thời gian: Khai mạc ngày 14 tháng 5 - 2017 luc 3 Pm
Địa điểm: HPT Gallery  9972 Bolsa Ave. Westminster CALIFORNIA

  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập