Vinh Hồ

 
Vế Đối Vui Tết Canh Tý
 
1.Tết TÝ nhấm Thử TÝ thịt CHUỘT. (Tý =Thử= Chuột)
 
2. CHÍ bò đầy ĐỒNG, CHUỘT ĐỒNG kêu Chí Chí

3. NHÀ-CHUỘT có CHUỘT-NHÀ dâng nhà cho CHUỘT-CỐNG.
 
4. Cô THÂN khoả THÂN vốn cô THÂN độc MÃ. 
 
5. DÊ thả DÊ, MẸO liền đố MẸO.
 
6. DƯƠNG DƯƠNG dương, THỬ giận muốn THỬ.
    -Vế đối 1: HỔ HỔ thẹn, DÊ bèn thả DÊ.
 
7. CHUỘT-XẠ vào phòng TRINH-THỬ. (truyện thơ Nôm)
   -Vế đối 1: GÀ-RỪNG gáy mũi KÊ GÀ. (ở Phan Thiết) 
 
8. TÝ thích đọc TRINH THỬ, O CHUỘT. (truyện ngắn của Tô Hoài)
 
9. DÊ xồm làm trò KHỈ NGỌ nguậy giở chứng NGỰA.
 
10. CHUỘT-CỐNG chống cuộc xuống đường đả HỔ. (chuột cống nói lái: chống cuộc)
 
11. DẦN THỬ DẦN một TÝ, CHUỘT tan THÂN nát DẬU.
 
12. THỬ THỬ nghiệm một TÝ.
   -Vế đối 1; MÙI  MÙI mẫn trao THÂN.
 
13. Nhà CHUỘT luôn đầu VOI đuôi CHUỘT !
   -Vế đối 1: PHẬN TRÂU mãi kiếp NGỰA thân TRÂU ?
 
14. Năm TÝ còn làm THÂN TRÂU NGỰA ? 
 
15. Nhà quan, nhà quán, trông nhàn quá ! (nhà quán nói lái: nhàn quá)
 
16. Năm CHUỘT chỉ có già, chả có gì ngoài CHUỘT. (chỉ có già nói lái: chả có gì)
 
17. Chị HỔ HỔ ngươi, anh THỬ THỬ TÝ.
 
18. Đoàn KHỈ khọt khẹt khăng khăng làm trò KHỈ.

  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập