Câu Đối


 
1.Xuất:  Rượu KHỈ uống HẦU bạn THÂN (Nguyễn Gia Khanh)
-Đối1/ câu1: Chiêu LA đánh LỪA đĩ  NGỰA (Kim Lão Tà)
 2.Xuất:  Bính Thân, /Mậu Thân, /Thân nào Mậu Bính? (Mai Quang)

-Đối 1/2: Canh Ngọ, / Nhâm Ngọ, / Ngọ Đó Nhâm Canh (Hai Lúa)
-Đối 2/2: Đinh Mão, / Tân Mão, / Mão có Tân Đinh ? (Trần Minh Hiền)

-Đối 3/2:Tân Sửu, / Đinh Sửu, / Sửu được Đinh Tân. (Vinh Hồ) Đinh Tân: Cây đinh mớ
- Đối 4/2:Tân Dậu, / Đinh Dậu, / Dậu ấy Tân Đinh. (Nguyễn Gia Khanh)

 

3.Xuất:  Liệt Vị / già Dê  giở Mẹo tủi Thân /nghe Mùi  rất Khỉ.(Mai Quang)
 

-Đối 1/3: Phát Mã, / cô Ngựa đòi Dần coi Thử, / rúc La như Chù (Tr. Minh Hiền)
-Đối 2/3: Cường Dương, / cậu Chó nghe Mùi ganh Tị, / nổi Ngựa càng Dê.(Vinh Hồ)
-Đối 3/3: Kỵ Mã, / bé Ngựa đem Thân cởi Tị, / đè Tí úi ... Xà! (Nông gia hai lúa NJ)
-Đối 4/3: Chun Rào/ o Dậu chơi Cọp bắt Dê/ la Qué dậy Mùi. (Mai Quang)
-Đối 5/3: Cường Dương/cụ Ngựa nằm Mèo thèm Dậu,/ thấy Mã như Gà. (Nguyễn Gia Khanh)

 4.Xuất: Xuân Mùi/ mùi mẫn bỏ thói dê, /Tết Thân/ thân thiết xa trò khỉ. (Vinh Hồ)
 
 
-Đối 1/ câu4: 
Giờ Tí / tí teo leo lề thử, / Năm Ngọ/ ngọ nguậy thoát cú lừa.(Mai Quang.)
-Đối 2/4: Bính Tí / tí teo xơi dưa chuột, / Tân Tỵ / tỵ hiềm nứt bụng xà. (Trần Minh Hiền Orlando )
-Đối 3/4: Xứ Cọp / cọp dê* là chuyện hổ, / Anh Mão / mão hia tế ả mèo. (HL NJ) *copier
 -Đối 4/4: Giáp Ngọ / ngọ nguậy phi như ngựa, / Tết khỉ / khỉ khọt thấy tủi thân.(NmD) 

 Đối 5/4: Tuổi Ngọ / ngọ hầu thay kiếp ngựa, / Năm Tỵ / tỵ hiềm quẳng tính trăn. (Nguyễn Gia Khanh)
 
 
 
* Các cặp đối Tết của nhà thơ Vinh Hồ:
 
Xuân đến xuân đi xuân lại lại
Tết còn Tết hết Tết dài dài.

Lộc đỏ, mai vàng, Xuân phước hạnh 
Đời vui, sức khoẻ, Tết khương an.
 
Giao Thừa hạnh phúc vinh hoa đến
Mùng Một bình an phú quý về.
 
Kiên nhẫn siêng năng mau đến đích
Nhiệt thành chăm chỉ  sớm thành công.

Trai gái du Xuân choàng áo mới
Cúc mai đón Tết nở hoa vàng.
 
Tết trong nhà, Tết ra phường phố

Xuân trước ngõ, Xuân đến thế gian. 
 

Xuân sang cội phúc sinh cành lộc
Tết đến cây an trổ đóa bình. 
 

Anh đào rực rỡ mừng Xuân đến
Bạch cúc thanh cao đón Tết về.

 Lấy hiếu đễ xây nhà vững chắc
Dùng nhân nghĩa giữ nước hùng cường.
 
Kỷ cương tiên tổ còn lưu lại
Nền nếp cháu con phải giữ gìn.
 
Tết đến chúc muôn người phát đạt
Xuân sang mừng vạn sự thành công.
 

Tăng phúc tăng quyền tăng phú quý
Tấn tài tấn lộc tấn bình an.
Vinh Hồ
 
  Trở lại chuyên mục của : Giới Thiệu