BAN BIÊN TẬP 

Hân hạnh giới thiệu

Tác Phẩm Mới:

NHÀ CÓ BÔNG VẠN THỌ
Của Nhà Văn: Mang Viên Long


 
NHÀ CÓ BÔNG VẠN THỌ: Tập Truyện & Tạp Bút.
Nhà XB Hội Nhà Văn. - tháng 5.2018.
Trình bày bìa: TRỊNH BỬU HOÀI.
Phát hành tại Cty Nhà sách PHƯƠNG NAM - Tp HCM


 
  Trở lại chuyên mục của : Giới Thiệu