Triễn Lãm SEN TRẦN Tại Người Việt
(BBT giới thiệu)
 
SEN TRẦN là chủ đề cuộc triển lãm Hội Họa về SEN & PHỤ NỮ của năm họa sĩ trẻ:
Jacklyn Vy Trần, Ái Lan, Trương Đình Uyên, Nguyễn Thị Thùy Vân và Đoàn Vi Hương

Thời gian: 10am - 6pm Thứ 7 & Chủ nhật
                    ngày 8, ngày 9 tháng 8 năm 2015
 Địa điểm: Tại Phòng Sinh hoạt Nhật báo Người Việt
                    14771 Moran St, Westminster. CA. 92683.
Khai mạc & Tiếp tân: 11:am ngày thứ bảy.
                                          Tiệc trà - Pianist
 
 Những Hình Ảnh Về Triển Lãm SEN TRẦN 

  Trở lại chuyên mục của : Giới Thiệu