BAN BIÊN TẬP

Trân trọng giới thiệu

Tác Phẩm Mới

108 NHÀ THƠ NHÀ VĂN VIỆT
Giữa Thế Kỷ 20

Quyển Thượng
Tác giả: Nhà biên khảo Ngô Nguyên Nghiễm

 
Bộ biên khảo 108 NHÀ THƠ NHÀ VĂN VIỆT GIỮA THẾ KỶ 20 ( quyển thượng), được tổ chức Buổi Giới Thiệu sách tại địa điểm G. Coffee ngày 12.09.2020 , lúc 9h30 sáng.
Quá trình tham dự, tình hình dịch bệnh còn trong quản lý, nhưng cũng gần 40 VNS tại TPHCM và tỉnh thành Cần Thơ, Châu Đốc (An Giang),La Gi (Bình Thuận)..về chung vui
Các VNS ngoài nước ( USA, Canada, Australia ...) cũng có đại diện đến tham dự thật trân trọng.
Quyển thượng / biên khảo 108 NHÀ THƠ NHÀ VĂN VIỆT GIỮA THẾ KỶ 20, gồm 36 VNS trong nước và hải ngoại ( Nhật Bản, Canada, Australia, Hoa Kỳ).. Quyển thượng  dầy 904 trang , khổ 16 x 24 cm , bìa cứng, co chữ 10 ( mỗi trang khoảng 800 chữ)., thiết kế với phong  thái sáng tạo khác hẳn cách bộ biên khảo 6 quyển/ Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi, và bộ biên khảo/từ điển/ thượng-hạ Chân Dung Văn Nghệ Sĩ Qua Góc Nhìn Ngô Nguyên Nghiễm ...
Hiện tại, quyển thượng 108 NHÀ THƠ NHÀ VĂN VIỆT GIỮA THẾ KỶ 20  được giới thiệu trong nước, và bằng hữu hải ngoại cũng giúp luân chuyển đến VNS thân quen nhiều nước..
 
Mọi chi tiết liên quan về quyển thượng 108 NHÀ THƠ NHÀ VĂN VIỆT GIỮA THẾ KỶ 20, liên lạc về :  
                NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
            21 Hưng Phú P8 Quãn 8, TPHCM/ VIỆT NAM
                 ĐTDĐ: 0907779811
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm