NGÔ NGUYÊN NGIỄM

Trân trọng giới thiệu

Tác Phẩm Mới
KÝ ỨC
Chủ biên: Ngô Nguyên Nghiễm
         Trịnh Bửu Hoài


 

 * Tác phẩm ấn tượng với 10 Tác giả, mang đậm sắc thái văn học đặc thù riêng biệt, trong suốt nhiều năm hoạt động Văn học Nghệ thuật.

* Tuyển tập KÝ ỨC dầy 382 trang, khổ giấy 14,5 cm x 20,5 cm. Bìa: Họa phẩm sơn dầu CÕI TẠM  của Họa sĩ Kỹ sư NGÔ VĨNH LỘC. Thiết kế kỹ thuật: Chuyên viên CNTT  TRẦN MINH NHỰT.

* Tuyển tập KÝ ỨC, gồm 10 Tác giả Thơ Văn Kịch:

- HÀ NGUYÊN DU - LÊ QUANG ĐÔNG - TRỊNH BỬU HOÀI

- LÊ TRÚC KHANH - LƯU LÃNG KHÁCH -NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

- DŨNG NGUYÊN - PHẠM THỊ QUÝ - HOÀNG ANH TÂM - VÕ THẠNH VĂN

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm