BAN BIÊN TẬP

Trân trọng giới thiệu

Tác Phẩm Mới
HẠC VÀNG
THI TUYỂN 10 NHÀ THƠ VIỆT (4)

Chủ biên:
-Trịnh Bửi Hoài
-Ngô Nguyên NghiễmBìa trướcBìa sau

Tác phẩm do Nhà Xuất bản HỘI NHÀ VĂN ấn hành
Sách dày 333 trang
Tác phẩm giới thiệu về 10 tác giả:
1/PHẠM TƯỜNG BÁ
2/CA DAO
3/TRỊNH BỬU HOÀI
4/MÃ LAM
5/NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
6/DŨNG NGUYÊN
7/HOÀI HUYỀN THANH
8/VĨNH THÔNG
9/TRẦN BIÊN THÙY
10/CAO HOÀNG TRẦM


 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm