VINH HỒ

 
CÂU ĐỐI NÓI LÁI NĂM DẦN
VẾ XUẤT CỦA VINH HỒ:
 
1.
Cọp Bắc hán hoá DẦN dần/ Hùm Nam long tranh HỔ đấu. (Vinh Hồ)
Chuột Nam ăn xin TÝ tý/ Chù Bắc quyết đấu THỬ giành (Trần Minh Hiền)
 
2.
Râu tóc bạc DẦN/ Tháng ngày tủi HỔ.
Mắt môi xinh TÝ/ Tình cảm thêm MÙI. (Trần Minh Hiền)
 
3.
Nhâm-Dần dân-nhầm/ Tết-Heo teo-hết. (Vinh Hồ)
Ất- Mão ảo- mất/ Năm Rắn nắng răm. (Trần Minh Hiền)
 
4.
Năm-Dần giãn cách dân-nằm/ Năm-Ngọ tham quan no-ngậm. (Vinh Hồ)
Tết Chó phân chia tó chết/ Xuân Thìn kẻ cướp xin thuần. (Trần Minh Hiền)
 
5.
Dân-chài dài-chân, năm-Dần nâng-dầm/ chèo-chống chồng-chéo. (Vinh Hồ)
Ảo nịt ít não, tết Chó tó chết/ thở than thản thơ. (Trần Minh Hiền)
 
6.
Tết-Hổ Tổ-hết linh thiêng/ Năm-Mùi nuôi-mầm ong bướm. (Vinh Hồ)
Năm Mèo neo mầm ảo diệu/ Tết Chó tó chết khói sương. (Trần Minh Hiền)
 
7.
Thuyền-đi đi mãi thì-điên/ Năm-Dần nâng-dầm chèo chống. (Vinh Hồ)
Sóng cuốn cuốn hoài xuống cống/ Tết Chó tó chết thở than. (Trần Minh Hiền)
 
8.
Năm-Hổ hăm-nổ trụ đèn/ Năm-Dậu nậu-dâm đại lộ. (Vinh Hồ)
Xuân Mèo xeo mừng hộp mứt/ Xuân Trâu xâu trưng bến bờ. (Trần Minh Hiền)
 
9.
Cọp đang-về tới đê-vàng/ Trên-lưng trưng-lên bảng hổ. (Vinh Hồ)
Trâu bỏ đến nơi bến đỏ/ Dưới cỗ giỗ cưới vương ngưu. (Trần Minh Hiền)
 
10.
Năm Sửu còn đó kiếp trâu/ Năm-Dần dân-nằm tủi hổ. (Vinh Hồ)
Tết Mèo vẫn muốn áo Mão/ Tết Vị tị vết bay mùi. (Trần Minh Hiền)
 
11.
Tết Cọp thời-trang than-trời/ Nhâm-Dần dân-nhầm cô vít. (Vinh Hồ)
Xuân Trâu phù phiếm phím phù/ Tân Sửu tửu sân vũ hán. (Trần Minh Hiền)
 
12.
Nhâm-Dần cũng có lúc dân-nhầm/ Hãng Vú đôi khi lộn Vũ Háng. (Vinh Hồ)
Năm Cọp có đôi khi nộp câm/ Tàu Phù cũng có lần Tù Phàu. (Trần Minh Hiền)
 
13.
Năm Hùm hùng hổ chủ-già/ Chả-dù giỏi cũng đại-gia đa-dại. (Vinh Hồ)
Tết Ngọ nhảy ngựa tớ trẻ/ tẻ trớ tài thì thầy giáo tháo giày. (Trần Minh Hiền)
 
14.
Dân-nhầm Nhâm-Dần, Bơi-đà ba-đời/ Nghèo rớt mồng tơi/ Hổ-cốt Cổ-hốt. (Vinh Hồ)
Tửu sân TÂN SỬU, tiếp cám tám kiếp/ Chuột sa hủ nếp/ Mùi mẫn mần mũi (Trần Minh Hiền)
 
 
CÂU ĐỐI NĂM DẦN
VẾ XUẤT CỦA VINH HỒ:
 
1. Sửu công Dần, dạ tựa ai dần/ Ngưu đả Hổ, lòng thêm tủi hổ. (Vinh Hồ)
Heo đuổi Khỉ, nó chơi trò khỉ/ Chó vờn Mùi, thân hết bay mùi. (Trần Minh Hiền)
 
2. 
Năm Hùm, hùm rống hùm hùm.../ Tết Tý, tý kêu tý tý... (Vinh Hồ)
Tết Khỉ, khỉ la khỉ khỉ... / Xuân Mùi, mùi ngửi mùi mùi ... (Trần Minh Hiền)
 
3.
Giờ Tý, cọp gọi hùm hùm.../ Canh Ba, hùm kêu cọp cọp... (Vinh Hồ)
Giờ Trâu, heo la lợn lợn... / Canh Bốn, lợn hét heo heo... (Trần Minh Hiền)
 
4.
Năm Dần, hổ giữ luật rừng/ Tết Sửu, trâu vũ như cẩn. (Vinh Hồ)
Tết Hợi, heo làm trò khỉ/ Xuân Mèo, mão bài tựa vịnh. (Trần Minh Hiền)
 
5.
Vuốt râu hùm, chỉ có hùm thiêng/ Giỡn mặt hổ, không ngoài mãnh hổ. (Vinh Hồ)
Hôn mỏ khỉ, nên là khỉ mốc/ Đóng vai hầu, chắc phải hầu vương. (Trần Minh Hiền)
 
6.
Ngồi lưng cọp, phách lạc hồn xiêu/ Cỡi lưng trâu, đàn kêu sáo thổi. (Vinh Hồ)
Uống rượu dê, môi tê miệng tái/ Ăn thịt chó, kẻ khóc người la. (Trần Minh Hiền)
 
7.
Nhâm-Dần dân-nhầm bô-xít với cô-vit. (Vinh Hồ)
Tân- Sửu tửu- sân ô-ma cùng ô-mi. (Trần Minh Hiền)
(ô- mi là biến thể mới nhất omicron của Covid19)
 
8. Năm-Dần dân-nằm chuột-rút chút-ruột. (Vinh Hồ)
Tết Hổ tổ- hết gà- què ghè -quà. (Trần Minh Hiền)
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ