VINH HỒ

 
Câu Đối Về Tết Quý Mão 2023

Tích đức làm điều thiện
Tham quyền hoá kẻ tồi

Tết đến treo câu đối Tết
Xuân về dự hội hoa Xuân

Thơ Tết đậm đà đạo hiếu
Nhạc Xuân chan chứa tình quê

Bán cúc bán mai không bán nước 
Cầu tài cầu lộc chẳng cầu vinh

Tham phú phụ bần phường bất nghĩa 
Cầu vinh mãi quốc lũ vô nhân

Hữu đức hữu tài thành hữu dụng
Vô tâm vô cảm hoá hoá vô nhân 

Người lo thiếu cúc Xuân không đến
Trời bảo vắng mai Tết vẫn về

Viết đôi câu đối cho ra Tết
Chưng một cành mai để biết Xuân

Xuân đất khách nâng ly rượu đắng
Tết quê nhà nhấp chén trà thơm

Cố lý mừng Xuân đầy thược dược
Tha phương đón Tết thiếu cành mai
  Trở lại chuyên mục của : Vinh Hồ