VÕ THẠNH VĂN


 
 
MƯỜI KHÚC TÀI HOA

 
Tài Hoa Khúc 6
 
Cảm tác nhân đọc lại
Toàn Phong NGUYỄN XUÂN VINH
và Antoine de SAINT-EXUPÉRY

 
(26) Trong tâm dấu ấn chưa nhòa
Giấy bồi chưa nhạt. Mực hòa chưa phai
Bao bồng đảo, bấy thiên thai
Bao triều thương nhớ, bấy ngai tình trường
 
(27) Mơ vô ngã. Mộng vô thường
Trái sầu chín rụng ngập đường chim di
Bao lần đến, bấy lần đi
Bao sinh tử đợi, bấy phi vụ chờ
 
(28) Đá khô nghe sấm hững hờ
Tình qua hơi thở thoáng ngờ lòng nhau
Bao nhiêu vàng, bấy nhiêu thau
Bao hương vĩnh thệ, bấy màu nguyên khôi

 
(29) Cây khô nghe sấm nứt chồi
Tim xao xát đập nhịp hồi trống quân
Bao đày đọa, bấy xuất thần
Bao cao độ rét, bấy tầng mưa rưng
 
(30) Thương vô cớ. Nhớ vô chừng
Trời nghiêng. Đất lệch. Mống bừng. Sắc vương
Bao thiên di, bấy phi trường
Bao sa mạc nguội, bấy đường bay đêm

Tài Hoa Khúc 7
 
Cảm tác nhân đọc lại
Toàn Phong NGUYỄN XUÂN VINH
và Antoine de SAINT-EXUPÉRY

 
(31) Người về. Khép cổng. Cài then
Nhụy hong rụng phấn. Tình chen rã sầu
Bao ruột thắt, bấy lòng đau
Bao sương gội tuyết, bấy dầu dãi hoa
 
(32) Nến bỗng nhễu. Nhện chợt sa
Nửa khuya nguyệt giải tơ ngà gấm xanh
Bao nhiêu gốc, bấy nhiêu ngành
Bao triền thác lở, bấy ghềnh đá trơ
 
(33) Đầm nguyên tụ ngọc hoang sơ
Sông dài bền lở chia bờ cách ngăn
Bao sóng gợn, bấy mây giăng
Bao ong chung thủy, bấy trăng chung tình
 
(34) Thưở từ bụng mẹ nghe kinh
Từ trong huyễn hợp biết hình phù vân
Bao đông chí, bấy xuân phân
Bao chồi sinh diệt, bấy mầm tồn vong
 
(35) Tuổi ai mộng mị xuân hồng
Mày cong sơ nguyệt. Mi vồng yêu thu
Bao thua thiệt, bấy đền bù
Bao vầng vũ cát, bấy mù mịt sương
 
Tài Hoa Khúc 8
 
Cảm tác nhân đọc lại
Toàn Phong NGUYỄN XUÂN VINH
và Antoine de SAINT-EXUPÉRY

 
 
(36) Mời nhau một đấu rượu cuồng
Tiễn nhau tê buốt lời suông môi cười
Bao lượt héo, bấy lần tươi
Bao buồn ly biệt, bấy vui trùng phùng
 
(37) Dâu xanh. Mây bạc. Trùng trùng
Thềm lan. Hiên trúc. Gác tùng. Võng mai
Bao hương nồng, bấy nhụy phai
Bao tuồng tích lãng, bấy vai vế hờ
 
(38) Trăm năm nguyên tánh dại khờ
Dâng nhau. Nguyên vẹn. Mưa chờ. Nắng trông
Bao trắc trở, bấy hanh thông
Bao ngang trái chất, bấy nồng mặn thêm
 
(39) Sương chiều động bích nhá nhem
Mây lơ đãng tụ. Gió thèn thẹn phân
Bao kỳ hợp, bấy mùa tan
Bao phen lầm lỗi, bấy lần thứ tha
 
 (40) Nửa đời. Bút động. Tài hoa
Kết băng tuyết họa. Dệt là lụa thơ
Bao nhiêu tín, bấy nhiêu ngờ
Bao dòng đoan thệ, bấy tờ hoa tiên
 
Tài Hoa Khúc 9
 
Cảm tác nhân đọc lại
Toàn Phong NGUYỄN XUÂN VINH
và Antoine de SAINT-EXUPÉRY

 
(41) Cánh bay giang rộng nắng viền
Gió lành sương trộn. Băng hiền tuyết pha
Bao nhiêu ngọc, bấy nhiêu ngà
Bao gìn giữ tối, bấy hòa nhịp mai
 
(42) Ngón măng trổ đóa lan đài
Gót sen nở nụ mãn khai nẻo về
Bao lâm lụy, bấy si mê
Bao nồng ấm lệ, bấy tê điếng lòng
 
(43) Rồi mai lòng chợt hư không
Rồi tim máu vỡ đầy bong bóng trời
Bao trăng lặn, bấy sao dời
Bao miền thúc phược, bấy nơi ân tình
 
 
(44) Sách chứa chữ. Tâm chở kinh
Lòng ai khép chật phù bình thủy lưu
Bao hoan lạc, bấy trầm ưu
Bao oan nghiệt gốc, bấy cừu thâm căn
 
(45) Ai bán trăng. Ai mua trăng
Một đôi hải tước chưa quen biển cồn
Bao xuân lắng, bấy hạ bồng
Bao thu tuyết trở, bấy đông giá về

Tài Hoa Khúc 10
 

Cảm tác nhân đọc lại
Toàn Phong NGUYỄN XUÂN VINH
và Antoine de SAINT-EXUPÉRY

 
(46) Mưa đời rớt hột thê thê
Thoắt tụ. Thoắt tán. Thoắt về, Thoắt đi
Bao tiểu ngộ, bấy thị phi
Bao manh mối bến, bấy nghi hoặc tàu
 
(47) Trong cơn khổ nạn nhiệm mầu
Thơ lưu di bút nỗi đau phận người
Bao nước mắt, bấy tiếng cười
Bao khô nhành muộn, bấy tươi đọt phiền
 
(48) Áo người nguyệt bạch trăng thiền
Tay hồng ngón ngọc. Lệ huyền môi hoa
Bao âm hưởng, bấy dư ba
Mực nhòe thư ảnh, bút lòa kiếm quang
 
(49) Tứ thi đọng. Ý thơ tràn
Tùng xa bóng hạc. Ve khan lời tình
Bao ly biệt, bấy đăng trình
Bao lênh đênh tụ, bấy bồng bềnh trôi
 
(50) Đai Tử Lộ. Nậm Nhan Hồi
Say hồ bắc hải. Ngủ đồi nam phương
Bao triều hạ, bấy triều cương
Bao lằn mây giạt, bấy đường phượng bay
 
 
phds VÕ THẠNH VĂN
vothanhvan2000@gmail.com
(408) 504-7273  Trở lại chuyên mục của : Võ Thạnh Văn