MAI QUANG
(Sưu tầm & Chuyển tiếp)


Những Dòng Thanh Lương Cho Mùa Hạ

Xứ Ấn đã qua mùa Đông lạnh lẽo, thời điểm này khí hậu đang nóng lên từng ngày. Trước khi từ biệt Bồ Đề Đạo Tràng, được sự phát tâm lành từ quí vị, chúng tôi đã thực hiện thêm một số giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo lân cận khu vực Bồ Đề Đạo Tràng & Nalanda- Gaya tiểu bang Bihar India. Đây là Public Well Hand-pump nên cả làng có thể xài chung, dân nghèo bớt đi rất nhiều nỗi nhọc nhằn cho dần làng trong mùa hạ vì phải đi lấy nước ngoài sông xa.
 
40 giếng nước này được thành tựu từ lòng bi mẫn của quý vị hảo tâm Từ thiện:
1- Giếng nước Hòa Thượng Thích Minh Hiếu Australia tặng 
02- Giếng nước HANH LE LONDON CANADA tặng
03- Giếng nước Duong Thi Bach Loan PD Dieu Thao tặng
04- Giếng nước Nguyen Thi Huong PD Dieu Nhu tặng
05- Giếng nước Ly Bui & Huong Doan tặng
06- Giếng nước Nhóm Từ Thiện HUỆ THẢO VN tặng
07- Giếng nước Nguyen  Duc  Van  Kim tặng
08- Giếng nước Macey Trieu  Leute tặng
09- Giếng nước Camille Thuy Leute tặng
10- Giếng nước Ryan Nguyen Quang Minh tặng
11- Giếng nước Gaella My Defontaine tặng
12- Giếng nước Tyler Nguyen Van Hoa tặng
13- Giếng nước Isabelle Marie Thereses  Defontaine tặng
14- Giếng nước Gabriel Thinh Leute tặng
15- Giếng nước Jacob Nguyen Phuc Tri tặng
16- Giếng nước Hannah Aimee Danielle Defontaine tặng
17- Giếng nước TUE KIEN & T HA FAMILY # 1 tặng
18- Giếng nước TUE KIEN & T HA FAMILY # 2 tặng
19- Giếng nước GIA DINH PHATTU KENTURKY  # 1 tặng
20- Giếng nước GIA DINH PHATTU KENTURKY # 2  tặng
21- Giếng nước Hồi Hướng chư Hương Linh PT Diệu Ý & Nguyên Giác
22- Giếng nước SUCO DI CHAU & DIEU LIEN tặng 
23- Giếng nước NGUYEN CAT Hoi Huong Cho MẸ là DIEU THAO # 1
24- Giếng nước NGUYEN CAT Hoi Huong Cho MẸ là DIEU THAO # 2
25- Giếng nước Do Le Ai Linh tặng
26- Giếng nước Do Le Ai Thien tặng
27- Giếng nước Universal Angel Network tặng
28- Giếng nước Universal Angel Network tặng
29- Giếng nước Universal Angel Network tặng
30- Giếng nước Universal Angel Network tặng
31- Giếng nước Universal Angel Network tặng
32- Giếng nước Universal Angel Network tặng
33- Giếng nước Universal Angel Network tặng
34- Giếng nước Universal Angel Network tặng
35- Giếng nước Universal Angel Network tặng
36- Giếng nước Universal Angel Network tặng
37- Giếng nước Universal Angel Network tặng
38- Giếng nước Universal Angel Network tặng
39- Giếng nước Universal Angel Network tặng
40- Giếng nước Universal Angel Network tặng

Give Water, Give Life.
 Xin Tạ ơn chư vị hảo tâm đã hổ trợ cho tâm nguyện của chúng tôi trên đất Phật. 
Thành tâm kính chúc quí vị hảo tâm, quí ân nhân từ thiện & bửu quyến sức khỏe, vô lượng an lành trong Hồng Ân Tam Bảo.
  
Nguyện đem công đức nầy
Hồi hướng khắp tất cả
Nguyện con và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
   Thích Tánh Tuệ  
 
PS: Tinh thần Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất.
Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm.- Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đứccủa bạn được sánh bằng những người thực thi.
ANUMODANA !!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang