THÁI QUỐC MƯU
(Sưu tầm & Chuyển tiếp)


Cuộc Diễu Hành Tượng Hoa Khổng Lồ Ở Hà Lan

Lễ hội hoa lần thứ 79 ở Zundert, Hà Lan năm nay lấy cảm hứng từ danh họa Van Gogh - người con của vùng đất này.

Cuộc diễu hành các tác phẩm điêu khắc khổng lồ từ những bông hoa của xứ Zundert đã có lịch sử từ năm 1936, cho tới nay theo lệ mỗi năm đều diễn ra một lần vào chủ nhật đầu tiên của tháng 9. Theo truyền thống, những tác phẩm điêu khắc chỉ được sử dụng hoa thược dược.

Năm nay, có tới 19 tác phẩm độc đáo của các nông trại hoa đăng ký tham gia, tất cả đều lấy chủ đề về Vincent Van Gogh - họa sĩ trường phái ấn tượng nổi tiếng sinh ra ở Zundert 162 năm trước.

flo-1-4293-1441943808.jpg
flo-2-8839-1441943808.jpg
flo-3-4965-1441943809.jpg
flo-4-2253-1441943809.jpg
flo-5-9979-1441943809.jpg
flo-6-2161-1441943809.jpg
flo-7-8588-1441943809.jpg
flo-8-2384-1441943809.jpg
flo-9-1509-1441943810.jpg
flo-10-4059-1441943810.jpg
flo-11-6178-1441943810.jpg
flo-12-4083-1441943810.jpg
flo-13-9241-1441943810.jpg
flo-14-1195-1441943811.jpg  Trở lại chuyên mục của : Thái Quốc Mưu