Khúc Hát Thanh Xuân
(One Day When We Were Young)


Ca sĩ:Thanh Lan & Ngọc Hạ

  Trở lại chuyên mục của : Tống Phước Cường