TỐNG PHƯỚC CƯỜNG
(Sưu Tầm & Chuyển tiếp)


Nha Trang Dấu Yêu

Tác giả: Liên Bình Định
Ca sĩ: Diệu Hiền
  Trở lại chuyên mục của : Tống Phước Cường