TỐNG PHƯỚC CƯỜNG
( Sưu Tập & Chuyển Tiếp)

Những Khoảnh Khắc Khó Quên

How in the world do they get these photos!  The patience must be incredible.  The last one is the best!
 
  Trở lại chuyên mục của : Tống Phước Cường