VĂN HÙNG ĐỐC
(Sưu tầm & Chuyển tiếp)

 

Ký Viễn 
寄遠 
Gửi Đi Xa

 

 

滿, 
。 
, 
。 
, 
。 
, 

 

Ký Viễn

Mỹ nhân tại thì hoa mãn đường, 
Mỹ nhân khứ hậu dư không sàng. 
Sàng trung tú bị quyển bất tẩm, 
Chí kim tam tải văn dư hương. 
Hương diệc cánh bất diệt, 
Nhân diệc cánh bất lai. 
Tương tư hoàng diệp lạc, 
Bạch lộ thấp thanh đài.

Dịch nghĩa


Khi người đẹp ở đây, hoa nở đầy nhà 
Khi người đẹp đi rồi, chỉ còn dư cái giường không 
Trên giường chăn gấm đã cuốn lại không ai nằm 
Nay đã ba năm còn nghe mùi hương thừa lại 
Hương cũng rốt cuộc không bay đi hết 
Người thì cũng rốt cuộc không trở lại 
Nhớ nhung lá vàng đã rụng hết 
Sương trắng làm ướt rêu xanh

(Năm 734) 

Bản dịch của Nguyễn Bính

Em còn ở đầy nhà hoa ngát 
Em đi rồi ngơ ngác giường xưa 
Chăn khâu nếp nếp hững hờ 
Ba năm hương mãi bây giờ còn bay 
Thơm nào nghe quyện đâu đây 
Người đi bữa đấy mai này còn sang 
Nhớ nhau cho rụng lá vàng 
Cho sương lạnh trắng mấy làn rêu xanh.

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Văn Hùng Đốc