VĂN HÙNG ĐỐC
(Sư tầm &Chuyển tiếp)

Chùm ảnh:
Một góc tuyệt đẹp của Ngôi Đại Già lam
Niệm Phật tông Vô Lượng Thọ Tự tại Nhật Bản

 Thích Vân Phong/Sưu Tập

 

Ngôi Đại Già lam Phật địa “Niệm Phật tông Tam Bảo Sơn Vô Lượng Thọ Tự”

(念佛宗三寶山無量壽寺) tọa lạc tại 1136 Kamimikusa, Kato,

Hyogo Prefecture 673-1472, Nhật Bản.

 

Một góc tuyệt đẹp của Ngôi Đại Già lam Niệm Phật tông Vô Lượng Thọ Tự, trân trọng kính mời quý đọc giả vòng quang thưởng lãm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Trở lại chuyên mục của : Văn Hùng Đốc