VĂN HÙNG ĐỐC


Tay Trống Nhí : Nguyễn Trọng Nhân


Quán quân nhí tài năng: tiết mục Đám cưới chuột
 Vietnam's Got Talent 2016 -CHUNG KẾT 1

 

Vietnam's Got Talent 2016 -GALA CHUNG KẾT
 TIẾT MỤC TRỐNG - NGỌN LỬA CAO NGUYÊN 


  Trở lại chuyên mục của : Văn Hùng Đốc