VĂN HÙNG ĐỐC
(Sưu tầm & Chuyển tiếp)

 
 
  Miss Universe National Costumes 2015
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Albania

Albania

Angola

Angola

Argentina

Argentina

Aruba

Aruba

Australia

Australia

Austria

Austria

Bahamas

Bahamas

Belgium

Belgium

Bolivia

Bolivia

Brazil

Brazil

British Virgin Islands

British Virgin Islands

Bulgaria

Bulgaria

Canada

Canada

Chile

Chile

China

China

Colombia

Colombia

Costa Rica

Costa Rica

Croatia

Croatia

Curacao

Curacao

Czech Republic

Czech Republic

Dominican Republic

Dominican Republic

Ecuador

Ecuador

Egypt

Egypt

El Salvador

El Salvador

Ethiopia

Ethiopia

Finland

Finland

France

France

Gabon

Gabon

Georgia

Georgia

Germany

Germany

Ghana

Ghana

Great Britain

Great Britain

Greece

Greece

Guam

Guam

Guatemala

Guatemala

Guyana

Guyana                                                                                                             

  Trở lại chuyên mục của : Văn Hùng Đốc