VĂN HÙNG ĐỐC
(Sưu tầm & Chuyển tiếp)
 
 

Vô Đề 無題 

 

 
 

Vô Đề

Đại mộng thuỳ tiên giác,
Bình sinh ngã tự tri.
Thảo đường xuân thuỵ túc,
Song ngoại nhật trì trì.

 

Dịch nghĩa

Trong giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước?
Trong cuộc đời này ta tự biết ta.
Đang yên giấc ngủ xuân trong ngôi nhà tranh,
Bên ngoài cửa sổ mặt trời (ngày tháng) cứ chậm rãi trôi qua.

Bản dịch của Phan Kế Bính:

Mơ màng ai tỉnh trước,
Bình sinh ta biết ta.
Thềm tranh giấc xuân đẫy,
Ngoài song bóng xế tà.


Bản dịch lưu hành trong Tam Quốc diễn nghĩa, dịch bởi Phan Kế Bính.

  Trở lại chuyên mục của : Văn Hùng Đốc