CA DAO


Bên Song Cửa

Em ngồi lặng với heo may
Đêm khàn tiếng nấc nghe day dứt lòng
Liếp rêu trở giấc hiên giông
Loang trong góc tối bềnh bồng sắc hoa.

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao