ĐINH CƯỜNGChân dung đội khăn (1)
sơn dầu trên canvas 14 x 18 in
Chân dung đội khăn (2)
oil on canvas 14 x 18 inch 
Chân dung tràn đầy lửa
oil on canvas 14 x 18 inch 
Nhạn bay 
Mực đen trên giấy napkin
 

  Trở lại chuyên mục của : Đinh Cường