ĐINH CƯỜNGNhà bên sông Potomac
sơn dầu trên giấy plastNhà bên kia sông

phác thảo màu nước trên giấy
Cây thông ở ven xóm Lạc Lâm I
  sơn dầu trên giấy 18 x 20 in
Cây xanh  
sơn dầu trên bố 16 x 29 in
  Trở lại chuyên mục của : Đinh Cường