ĐINH TRƯỜNG CHINH


Cảm ơn Hoa
Vì Ta Đã Nở

(Thơ Tô Thùy Yên)Đà LạtLòng Ta Trôi
Chiều Cũ Dưới Chân Đèo


 
  Trở lại chuyên mục của : Đinh Trường Chinh