ĐINH TRƯỜNG CHINH


MẹThảng Như Con Ngựa Già Vô Dụng


“thảng như con ngựa già vô dụng
chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình”
(thơ TTY)
  Trở lại chuyên mục của : Đinh Trường Chinh